Axbom Innovation AB

Digital omtanke

En handbok för etisk design i digitala kanaler

Main content

Boken Digital omtanke

Digital omtanke är en handbok för dig som arbetar med digitala tjänster och vill bli bättre på att hantera de mänskliga effekter dina handlingar får.

För flera år sedan märkte jag hur ett fokus på användarcentrerad design ändå kan leda till att många människor far illa. Jag behövde hitta ett bättre sätt att arbeta, och märkte att många inom den digitala yrkeskåren kände en liknande frustration.

Mina efterforskningar och utbyten med branschkollegor och elever har hjälpt mig ta fram och beskriva flera användbara metoder och modeller. Dessa kompletterar ditt arbete med digitala kanaler och sammanfattas på ett enkelt sätt i min handbok.

Beställ boken

Teckning med två personer som samtalar vid ett bord. Person 1: - Vad vi än lär oss så säger du tvärtom. Person 2: - Ja, vi måste alltid ifrågasätta det vi håller på med!

Ur inne­hålls­för­teck­ningen

  • Behovet av digital omtanke
  • Så skadar vi med digitala tjänster
  • Därför fattar du dåliga beslut
  • Effektiv skadegörelse
  • Önskvärd friktion
  • Lyssna efter påverkan
  • Den inkluderande pandan
  • Checklista för digital omtanke

Digital omtanke ges ut av Eget Förlag. Det ska vara enkelt att lära sig nya saker. Därför ger vi ut små och snabblästa handböcker. De tar två timmar att läsa och går enkelt att ta med sig i jackfickan. Vi kallar det kunskap på nolltid.

Beställ boken

Förhandsbeställ boken Digital omtanke