Axbom Innovation AB

Topplänkar

Radikal omtanke

Design för positiv påverkan

Introduktion

Ny handbok: Digital omtanke

Du kan nu köpa Per Axboms handbok Digital omtanke. Det är en liten bok som ger dig stora tankemodeller för att inbegripa etiskt beslutsfattande inom digital utveckling. Köp den hos Bokus.

Din utmaning är att på riktigt lyssna och förstå hur människor uppfattar din produkt eller tjänst. Ditt ansvar är att utforska mänskliga behov för att skapa något som är inkluderande, tillgängligt och hållbart.

Ett säkerställande av att alla kan enas om såväl problem som lösning är avgörande för att du ska känna dig bekväm med att fatta beslut. Att visuellt uttrycka lösningen på ett sätt som är förståeligt för alla inblandade, både ledning och tekniska team, låter dig ligga steget före och hjälper ditt team hålla fokus på målet.

För att vara tydlig: din utmaning är vad jag älskar att göra. Hör av dig.

cartoon image
(Teckning, 2 människor framför en whiteboard med en checklista) Person 1: Det var mycket att tänka på! Person 2: Vi kan bryta ner det i mindre delar.

Per Axbom

Coach • Designer • Författare • Poddare • Lärare

 @axbom LinkedIn Konsultprofil

Per Axbom smiling

Jag har arbetat med digital design, strategi, användbarhet och UX (user experience) i mer än 20 år. Min styrka har alltid varit förmåga att kombinera en passion för människo-centrerad design med tekniskt kunnande och strategiskt tänkande. Med en examen i kommunikationsvetenskap har jag alltid fokus på att göra information tillgänglig och skräddarsydd för alla intressenter och målgrupper. Jag är en förepråkare för ansvarsfull innovation, och trycker på för etiska bedömningar och beslut.

Coaching

En-till-en vägledning

Många människor oroar sig för hur deras arbete motsvarar deras egna värderingar och ambitioner. Man kan också uppleva en känsla av imposter syndrome, där du tvivlar på din kompetens eller har svårt att hitta ditt rätta uttryckssätt eller den bästa vägen framåt i din nuvarande roll.

Som din coach hjälper jag dig klarlägga dina mål och dina styrkor, och tar dig närmare personen du vill vara. Tillsammans planerar vi coaching-sessioner som passar med din kalender och ditt önskade sätt att kommunicera.

cartoon image
(Teckning) Person 1: Jag vill ha förändring. Person 2 (pekar på en vågig pil med leende ansikte vid slutet): Ok, vi kan gå den här vägen tillsammans.

“Du kan inte önska dig ett bättre utifrån-perspektiv än du får av Per Axbom. Han har varit fenomenalt hjälpsam i att delge mig den typ av insikter som bara någon med hans särskilda mix av verklig erfarenhet och naturliga nyfikenhet kan.” — Jason Kirst, coaching-klient

Design

UX • tillgänglighet • etik

Under mer än 20 år har jag använt mig av ett människo-centrerat angreppssätt i digital design. Min expertis är att kommunicera nytta till intressenter och utvecklings-team så att vi delar samma mål, bygger rätt saker och bidrar till positiv påverkan.

Mina användarstudier, skisser och prototyper bidrar med viktiga insikter och hjälper kartläggningen av vägen framåt. Genom att arbeta tillsammans, med täta lägeskontroller, gynnar vi beständiga förändringar.

cartoon image
(Teckning, 2 människor utanför kontorsbyggnad, i en park med en stad i bakgrunden) Person 1: Låt mig visa runt utanför byggnaden. Person 2: Så det är det här som händer här ute!

“Per Axbom har en sällsynt värdefull kombo i att kunna tala med teckisar på teckisars vis samtidigt som han fångar, förstår, översätter och förmedlar från kommunikatörernas perspektiv. Guld värt! Dessutom är han nyfiken på allt – en cool, schysst och kompetent kille!” — Eva Stattin, företagskund

Utbildning

Föreläsningar & kurser

Att själv lära mig nya saker, ta kunskap vidare och dela insikter har varit en betydande del av min karriär. Jag får ofta förfrågan om att föreläsa och genomföra workshops på konferenser och nätverksträffar. Och genom att lära ut på design-skolor tvingar jag mig själv att hålla mig uppdaterad och relevant, och är stolt över att få ge tillbaka till - och gynna - en växande branch.

Genom att alltid försöka utmana generellt accepterade sanningar vill jag att åhörare ska ta med sig nya insikter, verktyg och konversationsämnen. Det är konversationen som tar oss till nästa nivå.

Talar-sida för Per Axbom
teckning
(Teckning, 3 människor tittar på ett bord med en skiss.) Person 1 (sittandes): Men jag trodde de ville ha mindre friktion! Person 2 (ståendes): Friktionen hjälper dem ta bättre beslut. Person 3 (sittandes): Wow, jag har aldrig tänkt på det.

“Amazing talk by @axbom.” “Your talk was my favourite.” “Hearing lots of whispers about how amazing @axbom's talk is :)” “@axbom That was truly inspiring. My brain has had a fantastic workout thinking about your talk.” — Ett urval av återkoppling från min föreläsning Fairytale Experiences. (se filmen)

Skrivande etc.

Kunskapsdelning

Kraften i ord har alltid förundrat mig. Besatt av kreativt skrivande i skolan skrev jag min första roman vid 19 års ålder. Jag började blogga 1996 och kom att driva en av de mest kända bloggarna i Sverige inom ämnena användbarhet och tillgänglighet.

Genom att regelbundet bidra via bloggar, artiklar - och även podcaster och böcker - kan jag prova nya idéer, nå tusentals människor och få tillbaka värdefull återkoppling och idéer. Det gör att jag kan fortsätta utmana gränserna för vad design är och kan bli.

Du hittar mina alster på min blogg där jag skriver både på engelska och svenska. Det bästa sättet att hänga med mig på längre sikt är mitt nyhetsbrev. Om du vill ha nästan dagliga reflektioner från mig så kanske du vill följa och prata med mig på Twitter. Men känn dig varnad, jag kan vara lite bångstyrig där.

teckning
(Teckning, en person skriver på dator.) Text ovanför personen, varje ord är allt mer utspritt och i slumpmässig rotering: Hej orden, det är dags att skaka om lite!

Nyhetsbrev

Det finns ett bristande fokus på människors välmående när digitala tjänster och produkter släpps ut i världen. Jag lägger mycket tid på att läsa, reflektera och resonera kring omtänksam och etisk design. Och jag älskar att dela med mig.

» Prenumerera på nyhetsbrevet

Kontakt

Jag vill höra från dig

'